Obraz świata w świetle literatury. Podstawowe pojęcia obrazu świata. Wśród czynników kreujących osobowość człowieka, obraz świata w którym żyje odgrywa…