Jak wybrać obsługę informatyczną dla firm

13 września 2022 by Brak komentarzy

Jak wybrać obsługę informatyczną dla firm

Informatyczna obsługa firm czyli outsourcing zabezpieczenia informatycznego dla biznesu.

Osbługa informatyczna firm czyli serwis informatyczny dla biznesu.


Obsługa informatyczna firm dostarcza wielu rozwiązań. Obejmują one wsparcie Help Desk, rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego, przechowywanie i zarządzanie danymi oraz zarządzanie dostawcami. Usługi te są kluczowe dla firm każdej wielkości. Mogą one pomóc firmom zachować produktywność i utrzymać przewagę konkurencyjną. Istnieje jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy wyborze odpowiedniej usługi IT dla firmy.

Wsparcie działu pomocy technicznej

Help desk to usługa wsparcia informatycznego mająca na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji na podstawowe problemy informatyczne. Kwestie te zazwyczaj należą do pierwszego poziomu wsparcia, a agenci help desk stawiają sobie za priorytet zapewnienie pozytywnego doświadczenia użytkownika. Niektóre z najczęstszych problemów, którymi zajmują się działy pomocy technicznej, obejmują resetowanie haseł, wsparcie dla oprogramowania i aplikacji oraz tworzenie kopii zapasowych serwerów. Problemy te można zazwyczaj rozwiązać przez telefon lub za pomocą połączenia zdalnego.

Aby ocenić najlepszy help desk, spójrz na to, jak dobrze obsługuje interakcje z klientami. Niektóre help deski oferują tylko wsparcie e-mail, podczas gdy inne zapewniają różne poziomy wsparcia, aby zaspokoić potrzeby szerokiej gamy klientów. Mogą one również zapewnić pomocną dokumentację wsparcia lub samouczki. Pamiętaj o wysłaniu kilku przykładowych zgłoszeń do różnych działów pomocy technicznej, aby zobaczyć, jak radzą sobie z problemami.

Działy pomocy IT mogą również pomóc firmom w analizie ich wyników biznesowych. Mogą zidentyfikować obszary poprawy i trendy. Mogą również zautomatyzować powtarzające się zadania i poprawić jakość usług przez całą dobę. Help deski mogą również pomóc firmom w stworzeniu wewnętrznej bazy wiedzy, aby pomóc pracownikom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Niektóre centra pomocy integrują oprogramowanie help desk i narzędzia do zarządzania projektami, aby pomóc menedżerom w zarządzaniu zgłoszeniami usług IT i incydentami. Pomagają one działom IT w zarządzaniu zgłoszeniami klientów, zapewnianiu umów o poziomie usług (SLA) i zarządzaniu wieloma systemami. Wiele firm decyduje się na korzystanie z oprogramowania help desk do obsługi wewnętrznych zgłoszeń informatycznych. Oprogramowanie to oferuje również inne funkcje, takie jak zarządzanie SLA, automatyzacja przepływu pracy i portal samoobsługowy. Może być ono jednak drogie.

Niektóre firmy zlecają również usługi help desk na zewnątrz. Firmy mogą korzystać z ich opłacalnego, profesjonalnego i niezawodnego wsparcia. Firmy te często znajdują się w Europie Zachodniej lub Kanadzie i oferują różne pakiety. Niektóre firmy będą również oferować bezpłatny okres próbny. Ważne jest jednak, aby rozważyć jakość usług przed zleceniem usług help desk na zewnątrz.

Wsparcie Help Desk może również skupić się na problemach z komputerami stacjonarnymi i laptopami. Pomoc techniczna może pomagać klientom w aktualizacjach oprogramowania, problemach ze sprzętem i poprawkach błędów. Może również zapewnić pomoc w zakresie drukowania oraz bezpieczeństwa i konfiguracji laptopa. Działy pomocy technicznej koncentrują się na rozwiązywaniu problemów technicznych, a nie na wspieraniu procesów biznesowych.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci

Rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego dla obsługi informatycznej firm zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, jednocześnie umożliwiając firmom skupienie się na innych priorytetach. Wykrywanie włamań może na przykład wykrywać złośliwą aktywność w sieci i zapobiegać naruszeniom danych, zanim do nich dojdzie. Z kolei kontrola dostępu do sieci pozwala na dostęp do danych tylko upoważnionym użytkownikom i może pomóc w ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych w spoczynku.

Cyberbezpieczeństwo stało się złożonym problemem, który wymaga rozwiązań end-to-end, które dotyczą różnych technologii aplikacji przedsiębiorstwa. Chociaż wielu usługodawców oferuje rozwiązania end-to-end, najbardziej efektywnym podejściem jest wybór odpowiedniego rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego dla konkretnego przypadku użycia. Dzięki temu firmy otrzymują najlepsze rozwiązanie bezpieczeństwa dla swoich konkretnych potrzeb.

Kluczowe znaczenie dla ochrony sieci mają również sprzętowe narzędzia bezpieczeństwa. Narzędzia te kontrolują ruch sieciowy i wzmacniają najbardziej krytyczne systemy. Przykładami są zapory sieciowe i serwery proxy. Sprzętowe moduły bezpieczeństwa dostarczają również klucze kryptograficzne, aby zapobiec próbom włamania. Innym ważnym problemem związanym z bezpieczeństwem jest występowanie błędów w oprogramowaniu, które tworzą luki. Błędy te mogą być spowodowane przez środowisko lub niewłaściwą obsługę przez użytkownika.

W dzisiejszej erze cyfrowej bezpieczeństwo jest niezbędne dla firm. Utrzymanie bezpieczeństwa sieci firmowej jest niezbędne do zachowania reputacji firmy i zastrzeżonych informacji. Dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa sieciowego firmy Vology można chronić integralność sieci i danych. Rozwiązania te wykorzystują najnowszy sprzęt pochodzący od wiodących partnerów technologicznych. Efektywne zabezpieczenia sieciowe zarządzają dostępem do sieci, są ukierunkowane na różne rodzaje zagrożeń i powstrzymują ich rozprzestrzenianie się.

Rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego dla obsługi informatycznej firm są niezbędne do utrzymania bezpiecznych sieci, ochrony danych klientów i utrzymania wydajności sieci. Rozwiązania te zmniejszają koszty ogólne i chronią organizacje przed kosztownymi stratami. Ponadto, dobrze zaprojektowane rozwiązanie bezpieczeństwa sieciowego może zapobiec atakom złośliwego oprogramowania i uniemożliwić hakerom skompromitowanie firmy. Zapora sieciowa może zapobiegać nieausztachetyzowanemu ruchowi do sieci, natomiast skanery podatności mogą identyfikować i naprawiać luki, zanim staną się powszechne. Innym rozwiązaniem dla bezpieczeństwa sieci jest Web Application Firewall (WAF), który kontroluje ruch HTTP/S poruszający się między aplikacją a internetem. Filtr ten próbuje wykryć zagrożenia, które są ukryte w ruchu.

Rozwiązanie do segmentacji sieci może zapobiec wykradaniu przez hakerów wrażliwych informacji, w tym danych klientów. Chroni również współdzielone dane przed wirusami i poprawia wydajność sieci. Rozwiązania Network Security firmy Check Point pomagają uprościć bezpieczeństwo sieci bez utraty wydajności i pozwalają firmom skalować się do wzrostu.

Przechowywanie danych i zarządzanie nimi

Przechowywanie i zarządzanie danymi jako usługa IT dla firm zyskuje na popularności. Obecnie przechowywanie danych obejmuje wiele infrastruktur lokalnych, dziesiątki usług w chmurze i setki punktów końcowych należących do pracowników. Ta złożoność sprawia, że zarządzanie danymi w siedzibie firmy jest trudne.

Potrzeby w zakresie przechowywania danych różnią się w zależności od firmy. Wielkość firmy oraz rodzaj używanego oprogramowania i aplikacji może określać ilość pamięci masowej online, jakiej firma będzie potrzebować. Na przykład niektóre aplikacje wymagają dużych rozmiarów plików, które muszą być przechowywane online. Tu właśnie mogą pomóc usługi przechowywania danych.

Wiele firm posiada obecnie więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. To sprawia, że przechowywanie danych jest krytycznym elementem ich strategii biznesowej. Należy jednak wziąć pod uwagę wiele zmiennych, w tym rodzaj działalności, branżę i bazę klientów. Bez odpowiedniego planowania firmy prawdopodobnie nie będą w stanie spełnić tych potrzeb w zakresie przechowywania danych.

Usługi zarządzania przechowywaniem danych pomagają firmom zrozumieć, gdzie mają dane i jak nimi zarządzać. Usługi te pomagają również firmom zapewnić zgodność z przepisami poprzez wykorzystanie niezmiennej pamięci masowej, która zapewnia, że przechowywane dane nie zmieniają się w czasie. Niektórzy z głównych dostawców niezmiennych rozwiązań pamięci masowej to AWS, Dell EMC i Wasabi. Niektórzy z tych dostawców zapewniają inne funkcje, takie jak analityka predykcyjna.

Wykorzystując lepsze narzędzia do katalogowania danych, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć skuteczność swoich analiz i planów. Na przykład, łącząc dane z różnych systemów, mogą generować nowe spostrzeżenia i tworzyć lepsze strategie. Na przykład, łącząc dane z oprogramowania księgowego i CRM, organizacja może lepiej zrozumieć swój przepływ gotówki i przychody. Zarządzanie danymi jako usługa IT dla firm powinno mieć na celu zapewnienie niezawodnych danych, które są bezpieczne i dostępne dla użytkowników.

Korzystanie z pamięci masowej w chmurze do przechowywania danych staje się coraz bardziej powszechne we współczesnym świecie biznesu. Może to zaoszczędzić firmom pieniądze i czas, a pracownikom pozwolić na większą produktywność. Wraz z pojawieniem się pamięci masowej w chmurze, coraz bardziej skomplikowane staje się również zarządzanie danymi w wielu chmurach. Jednak sprzedawcy byli w stanie pomóc firmom w zarządzaniu przechowywaniem danych w wielu chmurach.

Zarządzanie dostawcami

Wybór dostawców dla projektu informatycznego Twojej firmy to złożony proces. Dostawcy muszą być dokładnie sprawdzeni i oceniani pod kątem ich przydatności. Nie wystarczy porównać ceny i funkcje, należy również rozważyć doświadczenie branżowe sprzedawcy i plany na przyszłość. Zarządzanie sprzedawcami jako usługa IT dla firm może pomóc w znalezieniu najlepszych sprzedawców w oparciu o potrzeby i budżet.

Usługa zarządzania dostawcami pomoże Ci śledzić i analizować wydajność względem dobrze zdefiniowanych parametrów. Mogą to być m.in. umiejętności czasowe, wielkość dostaw i jakość usług. Pomaga również zidentyfikować ryzyko związane z korzystaniem z konkretnego dostawcy oraz jego produktów i usług. Bez właściwego zarządzania dostawcami, firma będzie miała trudności z szybkim rozwiązywaniem problemów.

Firmy powinny również upewnić się, że są otwarte na zmiany w umowach na żądanie sprzedawcy. Będzie to korzystne zarówno dla firmy, jak i dla sprzedawcy. Możliwość akceptacji zmian będzie dowodem dobrej wiary i zrozumienia stanowiska każdego sprzedawcy, a także zaowocuje lepszym zarządzaniem sprzedawcą. Ponadto, firmy powinny zapewnić, że utrzymują najwyższe standardy jakości i obsługi.

Skuteczne zarządzanie dostawcami opiera się na aktywnej komunikacji dwukierunkowej. Czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czy też komunikacji bezpośredniej, ustalone linie komunikacyjne są kluczowe dla skutecznego zarządzania dostawcami. Te linie komunikacyjne pozwolą uniknąć nieporozumień i problemów, a także pomogą zapobiec im, zanim staną się poważne. Firmy powinny również upewnić się, że rozumieją preferencje swoich sprzedawców, w tym, czy wolą komunikację werbalną, e-mail, czy komunikację twarzą w twarz.

Podejście do zarządzania dostawcami powinno również obejmować wprowadzanie dostawców na rynek. Ta część podejścia do zarządzania dostawcami jest bardzo ważna, ponieważ dostawcy muszą zrozumieć organizację i jej krajobraz IT, aby móc z nimi skutecznie współpracować. Pomaga to również firmom budować dobre relacje robocze z dostawcami, co jest niezbędne do skutecznego osiągania celów. Integratorzy usług mogą ułatwić tę relację między dostawcami a firmami.

Proces wyboru dostawców powinien być oparty na celach biznesowych firmy. Dedykowany zespół powinien być w stanie zidentyfikować najlepszych dostawców i negocjować umowy. Ponadto, powinien regularnie oceniać wydajność dostawców i śledzić wszystkie transakcje. Podczas tego procesu zespół zarządzający sprzedawcami powinien pełnić rolę łącznika pomiędzy jednostkami biznesowymi a sprzedawcami.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]