Czynniki do rozważenia przy poszukiwaniu obsługi informatycznej dla firm

2 września 2022 by Brak komentarzy

Czynniki do rozważenia przy poszukiwaniu obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm opłacalność dla średnich firm.

Osbługa informatyczna firm a wady i zalety w małych firmach


Kiedy szukasz obsługi IT dla firm, istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Czynniki te obejmują koszt, komunikację, SLA i model oparty na projekcie. Wybór odpowiedniego dostawcy outsourcingu IT jest kluczowy. Może pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces, zaoszczędzić pieniądze i pozostać konkurencyjnym na rynku.

Koszty

Jeśli chodzi o koszty obsługi informatycznej firm, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Pierwszym czynnikiem jest wielkość organizacji. Im więcej pracowników firma ma, tym więcej wsparcia IT potrzebuje. Mała firma może potrzebować tylko jednego outsourcowanego technika, ale duża firma może potrzebować pełnowymiarowego działu IT.

Inne czynniki, które mogą wpłynąć na koszty outsourcingu to koszty administracji kontraktami i przeglądania zapytań ofertowych. Koszty administracji kontraktem obejmują działania związane z wyborem i zarządzaniem partnerem outsourcingowym. Ponadto, małe firmy korzystające z outsourcingu mogą być zmuszone do opłacania wirtualnych asystentów, opłat abonamentowych oraz opłat za zasilenie konta.

Lokalizacja geograficzna to kolejny ważny czynnik. Obsługa informatyczna firm może być znacznie droższa w Ameryce Północnej niż na przykład w Azji Południowej. Średni koszt rozwoju oprogramowania w Ameryce Północnej wynosi 100 dolarów za godzinę, podczas gdy firma w Azji Południowej może oczekiwać, że wyda tylko 30-40 dolarów za godzinę. Różnice te wynikają z wysokich kosztów życia i płac w Ameryce Północnej. Ponadto firmy outsourcingowe w krajach o niskich kosztach często oferują gorszą jakość. Dodatkowo, różnice kulturowe mogą utrudniać komunikację z dostawcą usług outsourcingowych.

Ważną kwestią są również ukryte koszty outsourcingu IT. Usługodawcy często niechętnie ujawniają wszystkie koszty, a klienci muszą być ich świadomi przed podjęciem decyzji. Koszty te są często wyolbrzymiane lub niuansowane, dlatego ważne jest, aby odbiorcy wiedzieli, jak je obliczyć. Na szczęście istnieje kilka opłacalnych opcji, które zapewniają wymierną wartość biznesową.

SLAs

Umowy o poziomie usług (SLA) mogą być wykorzystywane jako sposób monitorowania wydajności. Służą one również jako zachęta dla dostawcy usług do zapewnienia wysokiego poziomu wydajności. Zapewniają również proces przeglądu i zmian oraz dają klientowi prawo do rozwiązania umowy, jeśli dostawca usług nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Umowa o poziomie usług powinna być konkretna i musi zawierać kary, jeśli uzgodnione ramy czasowe nie zostaną spełnione. SLA powinny być również jasne i zwięzłe. Strony powinny być w stanie zrozumieć wzajemnie swoje warunki, a wszelkie niejasności powinny być rozwiązane poprzez zmianę SLA.

SLA jest podstawowym dokumentem regulującym realizację projektu outsourcingowego. Określa ona zakres świadczonych usług oraz oczekiwane standardy jakości. Dobrze napisana umowa SLA określa oczekiwania obu stron, nakreśla obowiązki każdej z nich oraz zawiera wskazówki dotyczące sposobu mierzenia wydajności.

Komunikacja

Aby skorzystać z zalet outsourcingu IT, firmy powinny dokładnie rozważyć swoje potrzeby komunikacyjne. Zakres umowy może być bardzo różny, a komunikacja może być krytycznym elementem całego procesu. Firmy powinny również unikać podpisywania standardowych umów z dostawcami, ponieważ często zawierają one ukryte koszty. Na dłuższą metę dobre relacje między obiema stronami są niezbędne do maksymalizacji wartości usług IT dla firm.

Powstanie nowych technologii i zmiany na obecnych rynkach spowodują zmianę potrzeb informatycznych firmy. Nowa firma, która chce się przebić na nowy rynek, może mieć inne wymagania. Nawet istniejąca firma, która działa od dziesięcioleci, może potrzebować innego podejścia do IT. Na przykład Royal Mail zwlekała z outsourcingiem swoich potrzeb informatycznych do czasu, aż parlament zagłosował nad prywatyzacją.

Oprócz redukcji kosztów i poprawy obsługi klienta, firmy mogą również zlecić na zewnątrz komunikację transakcyjną. Korzystając z usług zaufanego dostawcy, firmy mogą stworzyć nowy rodzaj doświadczenia klienta, jednocześnie zapewniając, że ich wiadomości trafiają do właściwych odbiorców. Może to skutkować lepszym zaangażowaniem konsumentów, zwiększeniem ich satysfakcji i szybszym przyjęciem technologii cyfrowej.

Outsourcing komunikacyjny dla firm obejmuje szeroki zakres usług komunikacyjnych, od odbierania połączeń teleakustycznych i zarządzania czatami online po zarządzanie złożonymi systemami. Dzięki analityce opartej na danych, outsourcing komunikacyjny może pomóc firmom w usprawnieniu procesów biznesowych i osiągnięciu celów szybciej i skuteczniej. Usługi te są przystępne i mogą być skuteczne dla różnych rozmiarów i branż.

Model oparty na projekcie

Projektowy model obsługi IT dla firm oferuje wyspecjalizowane zasoby, które mogą być bardziej opłacalne niż wewnętrzne zasoby IT. Usługi te mogą pomóc firmom w szybszym rozwoju projektów bez uszczerbku dla jakości. Aby skorzystać z tego modelu, firmy powinny mieć jasność co do produktu lub platformy, którą próbują rozwijać. Następnie mogą przekazać swoim partnerom technologicznym zakres, etapy rozwoju i daty dostarczenia.

Kolejną zaletą modelu opartego na projekcie jest jego elastyczność. Pozwala on firmom z ograniczonymi lub żadnymi wewnętrznymi zespołami inżynierskimi rozwijać niestandardowe oprogramowanie, bez kłopotów związanych z budowaniem całego zespołu od podstaw. Model ten jest również pomocny dla firm, które nie są zbyt obeznane z technologią, ponieważ mogą oddelegować cały proces rozwoju do strony trzeciej.

Model oparty na projekcie jest najczęściej stosowany w tworzeniu oprogramowania. Polega on na uzgodnieniu przez klienta wymagań projektowych i zapisaniu ich w specyfikacji. Klient decyduje również, jak często komunikować się z kierownikiem projektu (PM) zespołu programistów. Sprzedawca zarządza wtedy przebiegiem prac i dostarcza gotowy produkt. PM sprzedawcy współpracuje z zespołem i regularnie informuje klienta o postępach.

Kolejną korzyścią płynącą z projektowego modelu obsługi IT dla firm jest oszczędność czasu, energii i pieniędzy. Eliminuje również koszty administracyjne. Outsourcing projektów w ten sposób minimalizuje również ryzyko, ponieważ dostawca zarządza ryzykiem i odpowiedzialnością. Ponadto firmy mogą skupić się na innych zadaniach, takich jak podstawowa działalność firmy.

Offshoring

Istnieje kilka kluczowych korzyści z offshoringu IT dla firm. Większość firm korzysta z obniżonych kosztów i możliwości korzystania z wysoko wykwalifikowanego i niezawodnego zespołu offshoringowego. Jednakże, firmy muszą być świadome kilku kluczowych zagrożeń. Jednym z nich jest potencjalny problem etyczny, który może rozprzestrzenić się na całą firmę. Innym jest możliwość, że pracownicy w lokalizacji offshore nie będą zaznajomieni z kulturą i środowiskiem społecznym Twojej firmy. Te ryzyka mogą być złagodzone poprzez dostarczenie planów działania dla kierowników projektów. Firmy powinny również korzystać z doświadczeń innych specjalistów i szukać informacji zwrotnych.

Firmy odnoszą korzyści z lepszej komunikacji i produktywności. Proces ten zmniejsza również koszty i eliminuje ryzyko związane z niepewnością geopolityczną i niedopasowaniem kontekstowym. Na przykład firmy z dużych miast w Stanach Zjednoczonych mogą zmniejszyć swoje koszty, zawierając umowy z mniejszymi miastami w Ameryce Środkowej, które oferują niższe koszty życia i prowadzenia działalności. Firmy te mogą również skorzystać z lepszej komunikacji i szybszych podróży służbowych.

Wybór właściwego modelu zarządzania jest kluczowy dla powodzenia offshoringu. Właściwa forma zarządzania i lokalizacja to kluczowe czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce danej strategii offshoringowej. Wybierając właściwy model zarządzania, kadra zarządzająca będzie w stanie myśleć systematycznie o procesach, które są ważne dla ich firmy. Dzięki temu dyskusje na temat offshoringu są bardziej produktywne i mogą wyjaśnić pojawiające się napięcia.

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze pozwalają firmom na uruchomienie wielu centrów danych na całym świecie. Pozwalają im również na geolokalizację aplikacji i wykorzystanie sieci dostarczania treści. Sieć ta składa się z zestawu serwerów, które odpowiadają na żądania użytkowników i zapewniają dostęp do plików aplikacji, obrazów, dźwięku i treści wideo. Chmura zapewnia elastyczne środowisko, w którym organizacje mogą skalować w górę lub w dół w zależności od swoich potrzeb i budżetu.

Usługi w chmurze mogą również zwiększyć wydajność w miejscu pracy, ponieważ pracownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji, serwerów i usług wirtualnych z dowolnego miejsca na świecie. Usługi te oferują również przechowywanie kopii zapasowych, zapewniając, że firmy nie są narażone na utratę danych. A usługi w chmurze mogą pomóc przedsiębiorstwom zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie, ponieważ przedsiębiorstwa nie muszą już wydawać cennego kapitału lub zasobów na szkolenie pracowników.

W rezultacie, usługi w chmurze zmienią sposób, w jaki usługodawcy wyceniają swoje usługi. W przyszłości klienci będą oczekiwać rozliczeń w oparciu o „naturalną jednostkę prognostyczną”, która koreluje z pozycjami przychodów. Starsze aplikacje nie zostaną przeniesione do chmury bez poważnych zmian w kodzie, więc firmy będą musiały rozważyć przepisanie swoich aplikacji.

Usługi w chmurze mogą również pomóc w obniżeniu ogólnych kosztów IT. Zlecając zarządzanie infrastrukturą dostawcy usług w chmurze, firmy mogą zaoszczędzić tysiące dolarów każdego roku. Dodatkowo, usługi w chmurze są elastyczne i można do nich dotrzeć z każdego miejsca, w którym jest połączenie z internetem.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]