PATOLOGIA SPOŁECZNA, SUBKULTURY. Patologia społeczna: A. Podgórecki – zachowanie, instytucja społeczna lub typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w…

Obraz świata w świetle literatury. Podstawowe pojęcia obrazu świata. Wśród czynników kreujących osobowość człowieka, obraz świata w którym żyje odgrywa…

Mechanizmy obronne, osobowość. Każdy źle rozwiązany problem, każda porażka grozi nam lękiem i „zdołowaniem”: tak łatwo wtedy jest stwierdzić –…